KØN, KROP OG SEKSUALITET

I alle livets faser hænger et højt selvværd, livskvalitet og god trivsel tæt sammen med seksualitet, køn og krop. Sex & Samfund arbejder for, at alle menneskers livskvalitet og forhold til kroppen, sit køn og sin seksualitet er så godt som overhovedet muligt.

Grundstenene til et godt forhold til ens køn, krop og seksualitet bliver lagt, fra vi er små. Sex & Samfund arbejder for, at alle børn og unge får brugbar og alsidig viden om egen og andres seksualitet, køn og krop - og at de lærer, at mangfoldighed og forskellighed er en styrke.

Krop, køn og mobning

Meget af den mobning, der foregår blandt børn og unge, handler om køn og krop. Når man bliver mobbet, eller når man er usikker på, om man er udenfor normen, kan man have svært ved at koncentrere sig i skolen og har derfor svært ved at lære. 

Vi kæmper for at nedbryde forestillingen om at være eller se ud på en bestemt måde. Ingen skal mobbes eller føle sig ensomme. Hverken i den fysiske verden eller online.

Seksualiteten som en berigende del af livet

Seksuel sundhed handler om meget mere end sex. Helt fra spædbarnsalderen til sidst i livet har man behov for intimitet og berøring for at trives. Både fysisk og mentalt. Fra vi er unge og resten af livet igennem, skal seksualiteten opleves som en meningsfuld og berigende del af tilværelsen.

Vi arbejder for at skabe øget livskvalitet og styrke mulighederne for at kunne realisere ens seksuelle lyster og behov. Både hos den unge og den ældre generation og mennesker med for eksempel en kronisk sygdom eller en funktionsnedsættelse.

Når det går ud over livskvaliteten

Langt størstedelen af os synes, at den seksuelle trivsel har stor betydning for det generelle velbefindende. Men ca. hver 10. voksne mand og kvinde har haft en seksuel dysfunktion inden for det seneste år. Mange skyldes fysisk sygdom, behandling eller uhensigtsmæssig livsstil, mens andre kan være på grund af aldring eller psykosociale årsager.

Ældre eller borgere med en kronisk sygdom kan have svært ved at tale med sundhedsprofessionelle om seksualitet og seksuelle udfordringer. Og modsat kan de sundhedsprofessionelle også have svært ved at tage hul på snakken med borgerne. Det kan alt sammen i sidste ende gå ud over livskvaliteten.

Mange steder i verden er der slet ikke adgang til basal sundhedshjælp og rådgivning. Og har man for eksempel en anden seksualitet end normen, risikerer man alt for ofte at blive diskrimineret – også af sundhedspersonalet. Det forhindrer alt sammen mulighederne for at kunne leve gode og meningsfulde liv.

Hvordan arbejder Sex & Samfund med køn, krop og seksualitet?

Vores rådgivningstjenester Privatsnak og Sexlinien for Unge oplyser og rådgiver børn og unge om seksuel sundhed, trivsel, køn og krop. Og vores årligt tilbagevendende kampagner målrettet unge, som for eksempel Uge Sex og Kun med Kondom, sætter fokus på alt fra seksuelle rettigheder til hvorfor man skal beskytte sig mod sexsygdomme.

Med Uge Sex til specialområdet i Danmark er det målet at nå ud til over 20.000 specialelever inden år 2020. Seksualundervisning skal bidrage til, at børn og unge med særlige behov får de nødvendige redskaber til at passe på sig selv og andre og til at danne sunde relationer, familier og parforhold.

I den landsdækkende indsats ’Destination Trivsel’ arbejder vi for eksempel med at skabe stærke klassefællesskaber, hvor børn og unge trives og lærer godt. Tiltaget er henvendt til skoler og forældre, og arbejdet skal forebygge mobning.

I Danmark har man som LGBT+ person statistisk set en ringere sundhed og dårligere trivsel en majoritetsbefolkningen. Også herhjemme kan man som LGBT+ personer stadig møde udfordringer i samfundet og sundhedsvæsenet på grund af ens seksualitet eller kønsidentitet.

Klinik, rådgivning og forebyggelse

I vores præventionsklinik i København rådgiver vi om alt fra prævention, graviditet til abort. I klinikken kan man også få hjælp til prævention, blive testet for sexsygdomme og få foretaget en gynækologisk undersøgelse.

Via kurser klæder vi pædagoger, sygeplejersker og personale i ældreplejen på til at tage snakke om seksualitet og trivsel i deres arbejde. Og ved at sparre, rådgive og undervise hjælper vi danske kommuner med at tilrettelægge sundhedsfremmende indsatser, som fremmer børn og unges seksuelle sundhed og trivsel og forebygger sexsygdomme og uønskede graviditeter.

Internationalt fokus

Som en del af verdens største familieplanlægningsorganisation, International Planned Parenthood Federation (IPPF) er Sex & Samfund hvert år med til at give hele verden sundhedsydelser i forbindelse med seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder.

Vi underviser for eksempel det kenyanske sundhedspersonale i at give ikke-diskriminerende sundhedshjælp til LGBT+ personer. Og vores viden og erfaring fra den landsdækkende Uge Sex-kampagne anvender vi, når vi udvikler seksualundervisningsmaterialer til børn og unge i eksmepelvis Uganda.

Derudover er vi også sekretariat for Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder, som er et netværk på tværs Folketingets partier, der arbejder med seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder både nationalt og internationalt.

For at kunne ændre mest muligt for flest mulige mennesker er vi i dialog med lokale og nationale politikere, både herhjemme og i verden omkring os, når vi kontinuerligt kæmper for at skabe vedvarende, politisk opbakning til arbejdet med seksuel sundhed, trivsel, køn og krop.