HUSK SEKSUALITETEN!

Et kursus til dig, der arbejder med sundhed og trivsel for ældre og borgere med kronisk sygdom.

Hvordan kan du som sundhedsprofessionel støtte og hjælpe borgere og pårørende omkring seksualitet? Hvordan kan du inddrage seksuel sundhed og trivsel i dialogen med borgere?

Seksualitet er en vigtig del af de fleste menneskers trivsel og livskvalitet. Alderdom og sygdom kan påvirke seksualiteten negativt, men den kan også have positiv betydning for trivsel og livskvalitet. Mange borgere vil gerne tale med sundhedsprofessionelle om seksualitet og seksuelle udfordringer i forbindelse med alderdom og sygdom, men har svært ved selv at tage emnet op.

Og mange sundhedsprofessionelle oplever også, at det kan være en udfordring at tale med borgere om seksualitet.

Sådan kan du inddrage seksualiteten

Sex & Samfund har derfor udviklet dette kompetencekursus, om hvordan man kan inddrage seksualitet i det sundhedsprofessionelle arbejde i kommunerne.

Kurset indeholder både en vidensmæssig del, der styrker fagpersonernes kendskab til seksualitet og dens betydning for trivsel, alder og sygdom, og en praktisk del, der har fokus på at give konkrete redskaber og værktøjer til at skabe dialog, yde hjælpe og give vejledning til ældre og borgere med kroniske sygdomme i forhold til seksuel sundhed og seksualitet.

Kursets formål

  • at deltagerne styrker deres kompetencer og faglighed til at inddrage seksualitet og seksuel sundhed i deres dialog og arbejde med ældre og borgere med kronisk sygdom
  • at deltagerne kan udvikle et fælles, åbent sprog og en professionel tilgang til seksualitet og seksuel sundhed i det sundhedsprofessionelle arbejde i de kommunale pleje-, omsorgs- og rehabiliteringsinstitutioner

Kursets indhold

  • viden om hvad seksualitet og seksuel sundhed er, og hvilken betydning seksualitet har for sundhed og trivsel i forbindelse med alderdom og sygdom
  • rammer og regler for at yde hjælp og vejlede borgere i forbindelse med seksualitet
  • introduktion til sundhedspædagogiske , dialogiske og normkritiske metoder og redskaber
  • eksempler og gruppearbejde om konkrete cases og dilemmaer
  • inspiration til det videre arbejde i personalegruppen og på arbejdspladsen

Bestil en gratis inspirations- og redskabskasse til at starte dialogen om seksualitet med borgerne.

 

Bestil seksualitetspakke