KLAR TIL UGE SEX?

Sex & Samfund tilbyder et kompetenceudviklingskursus i seksualundervisning, som er knyttet til Uge Sex-kampagnen. Kurset afholdes lokalt i kommunen eller på den enkelte skole.

Hvad er baggrunden og rammerne for Uge Sex-kampagnen og årets tema? Hvad indeholder materialerne og hvordan omsættes disse til konkret undervisningspraksis? Hvordan kan deltagelse i Uge Sex støtte op det trivselsfremmende arbejde i klassen og på skolen? Hvordan bidrager Uge Sex til arbejdet med at opfylde de obligatoriske mål for Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab?

Kurset kan målrettes henholdsvis undervisere i indskolingen, mellemtrinnet eller i udskolingen. Kurset tilrettelægges som en kombination af oplæg, afprøvning af metoder samt individuel og fælles refleksion.

Kursets formål

  • at deltagerne får indblik i den pædagogiske og didaktiske tilgang til seksualundervisningen, der ligger bag udviklingen af undervisningsmaterialerne til Uge Sex
  • at deltagerne får inspiration til planlægning af seksualundervisning i forbindelse med Uge Sex og resten af året