LAD ARVEN EFTER DIG GØRE EN FORSKEL

Du kan testere en del af din arv til Sex & Samfund og på den måde være med til at sikre, at vi kan fortsætte kampen for seksuel sundhed og rettigheder for alle i mange år fremover.

Hvis du ønsker, at din arv – eller måske en del af den – skal gå til vores kamp for en verden, hvor alle frit kan bestemme over egen krop og seksualitet uden at blive diskrimineret, skal du oprette et testamente eller et legat. På den måde sikrer du, at din formue fordeles, som du ønsker det.

Har du ikke oprettet et testamente, vil din arv blive fordelt efter arvelovens regler. Kort fortalt betyder det, at hvis du har familie, arver de, og hvis du ikke har familie, så tilfalder din arv den danske stat.

Sex & Samfund er fritaget for arveafgift. Det betyder, at hele det beløb, som du testerer til os, går direkte til vores arbejde.

Testamente

Du kan vælge at støtte Sex & Samfund ved at indsætte os som arving i dit testamente. Det kan være, at du ikke har nogen arvinger eller bare gerne vil tilgodese vores arbejde. Har du ingen arvinger, og har du ikke skrevet testamente, vil hele din arv gå til staten.

Det er ret enkelt at få lavet et testamente. Vi anbefaler, at du kontakter en advokat, som kan hjælpe dig med det.

Legat

I et testamente kan du også vælge, at der skal gives et bestemt beløb – et såkaldt legat – til Sex & Samfund, når du går bort.

Med et legat gives der et bestemt beløb til vores arbejde, mens der derudover ikke ændres på arvefordelingen efter dig.

Vi har indgået et samarbejde med Legal Desk, så du gratis kan lave et legat, der tilgodeser Sex & Samfund.

Du kan oprette legatet, uanset om du har et testamente i forvejen eller ej.

Du kan oprette legatet, uanset om du har et testamente i forvejen eller ej.

Du laver legatet ved at udfylde en kort formular, hvor du også angiver det beløb, som du ønsker at give til os, den dag du går bort.

Når du har oprettet legatet, skal det underskrives foran en notar eller foran vitterlighedsvidner, som du selv vælger. Du kan prøve det helt gratis, og det bliver ikke bindende, før du vælger at underskrive det fysisk.

Hvis du har nogen spørgsmål, så kontakt os på medlem@sexogsamfund.dk.

Opret legat her

30 procent-løsningen

Der findes også en anden løsning, hvor du både kan støtte os og samtidig undgå, at dine arvinger skal betale arveafgift. På den måde får de udbetalt en langt større sum end ellers. Denne løsning kaldes ofte ”30 procent-løsningen”.

Du kan læse mere om denne mulighed på Legal Desks hjemmeside.

Hvis du ønsker at gøre brug af 30 procent-løsningen, kan du kontakte os på medlem@sexogsamfund.dk.