Top Banner: 

Homoseksuel sex er forbudt i Kenya: Nu er det tid til forandring

Frygt for at være den man er og elske den man vil. Det er hverdagen for LGBT+ personer i Kenya. Men det kan ændre sig i morgen, hvor landsretten bestemmer om homoseksuel sex nu skal være lovligt.

--Opdatering: fredag d. 22. februar valgte landsretten at udskyde beslutningen til d. 23. maj --

 

Fysiske og psykiske overgreb. Afpresning af mænd, der har sex med mænd. ”Korrigerende voldtægter” af lesbiske og biseksuelle for at de skal ”ændre deres seksualitet”.

Det er blot nogle af de overgreb, LGBT+ personer bliver udsat for i Kenya i dag.

I dag er det ikke lovligt at dyrke sex med en person af samme køn, og det kan betyde en fængselsstraf på 14 år.

Men fredag falder en dom fra landsretten i Kenya, som skal fortælle LGBT+ personer, om deres seksuelle praksis nu endelig bliver lovlig. En lignende retssag i Indien i september 2018 førte til, at homoseksuel sex ikke længere er ulovligt. Det var en kæmpesejr og har været med til at skabe håb og momentum for at det samme kan ske i Kenya.

- Vi er meget spændte på at få en afgørelse. Afgørelsen i Indien har fået os alle til at tro på, at det rent faktisk kan lade sig gøre også her i Kenya at forbedre menneskerettighederne for LGBT+ personer og gøre det mere sikkert for LGBT+ personer at færdes på gaden, uden at blive mødt af stigma, diskrimination og voldelig adfærd.

En sejr vil betyde, at LGBT+ personer her i Kenya endelig kan leve et liv uden frygt for forfølgelser og urimelige fængselsdomme for at elske et andet menneske, fortæller Daniel Onyango, talsperson og leder af Sex & Samfunds kenyanske partnerorganisation NYARWEK.

 

Tiden er kommet til et opgør med homofobisk lovgivning

Det har været ulovligt at dyrke sex med en person af samme køn, siden de britiske kolonimagter importerede deres daværende homofobiske love til det østafrikanske land.

Briterne er for længst væk, men mange kenyanere føler i dag, at de homofobiske love repræsenterer ’afrikanske værdier’. For kenyanske LGBT+ aktivister har der i årevis været fokus på at finde det rette tidspunkt for at få afprøvet de homofobiske love ved en retssag – og det tidspunkt ser ud til at være nu.

I september 2018 lykkedes det – med NYARWEK i spidsen - at afholde det første Pride i Kenyas historie i byen Kisumu, hvor mere end 400 mennesker deltog uden at blive angrebet eller diskrimineret og det blev set som et stort skridt i den rigtige retning.

 

Stor betydning udover det juridiske

Når landsretten d. 22. februar tager stilling til den homofobiske lovgivning, vil det få kæmpe stor betydning for LGBT+ miljøet i Kenya – enten positivt eller negativt. Vores kenyanske partner KELIN, som arbejder med jura og menneskerettigheder fortæller, at et positivt resultat blandt andet vil betyde:

 • langt flere LGBT+ personer får adgang til bedre sundhedsydelser
 • mindre vold mod LGBT+ personer. Blandt andet fordi LGBT+ personer vil kunne anmelde volden, uden frygt for selv at blive arresteret
 • mindre afpresning af LGBT+ personer
 • større mulighed for organisering i LGBT+ miljøet
 • mulighed for udvikling af anti-diskriminerende lovgivning

Hvis resultatet bliver negativt forventes det til gengæld at have massive negative konsekvenser:

 • inden dommen er den homofobiske lovgivning ikke blevet brugt konsekvent. En negativ dom kan ændre på myndighedernes tilgang til lovgivningen
 • kan resultere i endnu strengere love mod homoseksualitet
 • kan føre til øget vold, forfølgelse og menneskerettighedskrænkelser mod LGBT+ personer fra både myndigheder og civil befolkning
 • det vil blive sværere at organisere LGBT+ miljøet, og der er en chance for at LGBT+ organisationer bliver lukket ned
 • myndighederne vil have mindre grund til at tilbyde LGBT+ venlige sundhedsydelser

 

Vi underviser lokale myndighedspersoner

I Sex & Samfund har vi sammen med lokale organisationer arbejdet for LGBT+ personers rettigheder i Kenya siden 2014, og vi følger også spændt domsafsigelsen i morgen:

- Denne dom er en milepæl i den globale kamp for LGBT+ personers ret til at elske den, de vil. Denne dom er forhåbentligt kulminationen på den kamp, aktivister har kæmpet, siden landet fik en ny og demokratisk funderet forfatning i 2010, og som vi i Sex & Samfund har støttet dem i at kæmpe, siger international chef i Sex & Samfund, Jacqueline Bryld.

Sammen med de kenyanske organisationer NYARWEK og FHOK arbejder vi for LGBT+ personers seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder. Det gør vi blandt andet ved at undervise politibetjente, religiøse ledere, sundhedspersonale og andre myndighedspersoner for at mindske diskrimination og forfølgelse af LGBT+ personer.

Vi arbejder også for, at LGBT+ unge ved, hvor de kan finde information om seksuel og reproduktiv sundhed samt om at skabe et stærkt samarbejde mellem sundhedsorganisationer og LGBT+ organisationer og at integrere sundhedsydelser, som ikke diskriminerer.

Lykkes det at gøre sex med personer af samme køn lovligt i Kenya, kan det bane vejen for flere af nabolandene. Sådan siger Jacqueline Bryld, international chef i Sex & Samfund:

- Kenya er som Østafrikas politiske magtcentrum uhyre central for, at de omkringliggende lande også følger efter. Vi ved, at når der sker noget her, så spreder det sig som ringe i vandet og påvirker de omkringliggende lande. Vi krydser fingre for at landsretten tager den rigtige beslutning i morgen.

Siden vi startede vores arbejde i Kenya i 2014, er vi blevet støttet af DANIDA, Det Obelske Familiefond og Operation Dagsværk.

Vil du være med til at kæmpe mod forfølgelse og diskrimination? Sms LGBT til 1919 og støt kampen for LGBT-personers rettigheder med 100 kr.

 

Resultater fra Sex & Samfunds projekter i Kenya fra 2014-2017

 • Knap 6.000 LGBT+ personer har modtaget 16.775 sundhedsydelser.
 • 150 offentlige og private sundhedsmedarbejdere er blevet trænet i at levere diskriminationsfrie sundhedsydelser til LGBT+ personer.
 • Der er sket en 60% stigning i efterspørgslen på sundhedsydelser blandt LGBT+ personer i de målrettede områder.
 • Stærke relationer til lokale sundhedsmyndigheder og beslutningstagere er blevet skabt.
 • Lokale sundhedsmyndigheder er gået fra at være stærkt homofobiske til at være engageret i og støtte op om projektet.

 

Artikel: Min far brændte alle mine ting, da han fandt du af, at jeg var homoseksuel

-- Foto, Jeppe Carlsen --