Top Banner: 

Rekordstor Uge Sex 2018 sætter krop og idealer på skoleskemaet

Er jeg god nok? Hvorfor ligner min krop ikke dem, jeg ser på Instagram? Og hvad mon de andre tænker om deres kroppe?

Når det den 5. februar ringer ind til den største Uge Sex nogensinde, er der fokus på kropsidealer – og på, hvordan blandt andet sociale medier præger børn og unges trivsel og kropstilfredshed.

Aldrig har så mange været tilmeldt Uge Sex. Over en halv million børn og unge forventes at være med, når Uge Sex på mandag den 5. februar skydes i gang landet over.

Under overskriften #KROP stiller årets Uge Sex i grundskolen skarpt på krop, normer og idealer. Et emne, der ifølge generalsekretær i Sex & Samfund, Bjarne B. Christensen, er vigtigere end nogensinde før: 

- Vi har netop haft en sag, hvor over 1000 unge er sigtede for at dele pornografisk materiale. Det er en sag, der understreger, at vi som samfund har et stort ansvar for at ruste børn og unge til at navigere i en digital hverdag.  Det gælder også, når vi taler om kropsidealer.

 

Sociale medier påvirker unges kropsopfattelse

En undersøgelse, som Sex & Samfund netop har gennemført , viser, at hver fjerde elev i 7.-9. klasse oplever, at sociale medier påvirker deres tilfredshed med egen krop. Og halvdelen af eleverne i undersøgelsen angiver, at deres tilfredshed med deres egen krop præger deres selvværd. Undersøgelsen peger også på, at de unge føler et stort eget ansvar for, hvordan de har det med deres egen krop.

- Resultaterne understreger, hvor vigtigt det er, at vi allerede fra de små klasser sætter krop og trivsel på skoleskemaet. At vi med god seksualundervisning giver eleverne mulighed for at undersøge, hvordan omgivelserne påvirker deres syn på kroppen og de valg, de træffer i forhold til deres egen krop. Eleverne skal erfare, at de i fællesskab kan forandre begrænsende normer og idealer for kroppen, siger Bjarne B. Christensen.

Når Uge Sex åbnes landet over mandag d. 5. februar får elever på alle grundskolens klassetrin mulighed for at undersøge og diskutere normer og idealer for kroppen og udvikle initiativer, der kan bidrage til at forandre normerne. 

Også på ungdomsuddannelser landet over står seksualundervisningen i centrum fra 5.-10. februar. Her er der blandt andet fokus på digital trivsel.

 

Er du journalist kan du få mere info her Læs mere om Uge Sex her 

 

 

UNDERSØGELSE: KROPSTILFREDSHED OG SOCIALE MEDIER

  • Hver fjerde elev i udskolingen oplever, at de sociale medier påvirker deres kropstilfredshed. Særligt elever, der er utilfredse med deres krop, oplever, at de sociale medier påvirker deres syn på egen krop.
  • Blandt unge, der ikke er tilfredse med deres krop, svarer 45 procent, at de sociale medier påvirker deres syn på egen krop.
  • Blandt de, der er tilfredse med deres egen krop, svarer 20 procent det samme. 
  • 37 procent af eleverne i 7.-9. klasse oplever, at det udelukkende er dem selv, der har indflydelse på tilfredsheden med egen krop. 
  • Over halvdelen af eleverne oplever, at tilfredshed med egen krop påvirker deres selvværd.  
  • 76 procent af pigerne og 43 procent af drengene angiver, at der er noget ved deres egen krop, de er utilfredse med.

 Sex & Samfund har gennemført undersøgelsen blandt 1031 unge i 7.-9. klasse, 2017

Hent undersøgelsen her

Undersøgelsen er ikke repræsentativ for elever i 7. - 9. klasse, men repræsenterer et bredt udsnit af elever, hvis lærere har været tilmeldt Uge Sex i 2017. Respondenterne fordeler sig nogenlunde ligeligt på de tre klassetrin, og der er en ligelig fordeling af drenge og piger.