SEKSUEL SUNDHED OG TRIVSEL HOS ÆLDRE

Seksualitet er en vigtig del af de fleste menneskers trivsel og livskvalitet. Mennesker udlever deres seksualitet på vidt forskellige måder i forskellige livsfaser. For mange har seksualitet stor betydning for forholdet til ens krop, køn, relationer og identitet gennem hele livet.

Alderdom kan påvirke seksualiteten negativt – lysten kan ændre sig, og mange mister deres partnere - men seksualiteten kan også have positiv betydning for trivsel og livskvalitet, når man bliver ældre.

Det kan styrke borgerens livskvalitet at få hjælp til at udleve sin seksualitet eller at møde anerkendelse af, at seksualitet betyder noget. Ofte kan det være svært at åbne dialogen om seksualiteten både for borgeren, men også for den sundhedsprofessionelle.

Ret til seksualitet hele livet

Alle mennesker uanset alder har ret til at få anerkendt deres seksualitet. Det betyder også, at alle har ret til at modtage professionel hjælp til at udleve deres lyst og få dækket behov for nærhed, intimitet og sex. Seksualitet er et basalt behov, der bør anerkendes som en naturlig del af borgerens privatliv.

Som sundhedsprofessionel skal du være fagligt rustet til at kunne anerkende borgerens seksualitet og tilbyde hjælp og rådgivning til de borgere, der har ønsker om at udleve deres seksualitet.

Tips til en åben dialog med borgeren

  • Indled dialogen med at stille åbne og generelle spørgsmål.
  • Lyt til borgeren, før du giver svar.
  • Din rolle er at hjælpe - ikke at løse alle problemer.
  • Respektér, at borgeren kan sige nej tak til samtalen og emnet.
  • Undgå at dele dine personlige erfaringer.
  • Hold dig til et professionelt og nøgternt sprog.
  • Henvis til anden ekspertise og hjælp, hvis det er nødvendigt.

Bryd tovejstabuet

Mange ældre borgere vil gerne tale med sundhedsprofessionelle om seksualitet og seksuelle udfordringer, men det kan være svært at tage emnet op. Den samme udfordring oplever mange sundhedsprofessionelle. For begge parter kan det bunde i en frygt for at overskride andres grænser.

Sex & Samfund har udarbejdet to pjecer, som du som sundhedsprofessionel kan bruge til dialogen om seksualitet med dine ældre borgere og deres pårørende. Find dem herunder:

Husk Seksualiteten - dialog med borgere Dialog med pårørende om seksualitet og intimitet

Bestil en gratis inspirations- og redskabskasse til at starte dialogen om seksualitet med dine borgere.

BESTIL HER

Kompetencekursus: Sådan styrker du seksuel sundhed og trivsel blandt dine ældre borgere

Læs mere her

Vil du vide mere?

Vi har samlet en lang række artikler og links til mere viden om seksuel sundhed og trivsel for ældre og borgere med kronisk sygdom.

Find mere viden her

Hverdagens dilemmaer: Case- og billedøvelser til dine kolleger eller personalegruppe om hverdagens dilemmaer.

Læs mere her