PÆDAGOGER BØR ARBEJDE POSITIVT MED BØRNS SEKSUALITET OG TRIVSEL

Pædagoger mangler efter eget udsagn viden om børns seksualitet og målrettet fokus på området i det daglige pædagogiske arbejde.

"Det kan være pinligt for forældrene" er Sex & Samfunds undersøgelse fra 2017, der kortlægger arbejdet med børns seksualitet i daginstitutioner. 

Resultaterne viser blandt andet, at over 60 % af de adspurgte institutioner ikke arbejder målrettet med indsatser, der kan styrke børns trivsel i forhold til seksualitet. Tre ud af fire daginstitutioner har ikke skrevet børns seksualitet ind i de pædagogiske læreplaner, og der er udbredt usikkerhed blandt fagpersonalet om, hvad begrebet seksualitet dækker over.

Sex & Samfund foreslår, at med børns seksualitet og trivsel sker ud fra en positiv og rettighedsbaseret tilgang. Desuden bør emnerne krop og seksualitet indgå i de pædagogiske læreplaner i daginstitutionerne.

Berøringsangst og forbud i børnehaven

Flere institutioner har indført retningslinjer for at forebygge seksuelle overgreb og hindre mistanke mod det pædagogiske personale.

Disse retningslinjer udmønter sig praktisk i forbud og begrænsninger og er ofte formuleret negativt og problematiserende.

Se en film fra børnehaven

Hør en mandlig praktikmedhjælper fortælle, hvad han tænker om, at han ikke må være alene med børnene, uden at der er en kvindelig kollega til stede.

Et rettighedsbaseret og positivt fokus på seksualitet

Sex & Samfund anbefaler derfor at sætte fokus på børns seksualitet i landets institutioner og skrive det ind i pædagogiske læreplaner. Dette skal bakkes op af tiltag fra kommunerne samt Børne- og Socialministeriet.

Retningslinjer til forebyggelse af overgreb bør formuleres positivt, , så der ikke skabes en frygtkultur og et tabu omkring børns seksualitet. De skal give det pædagogiske personale redskaber og kompetencer til at opspore og forebygge overgreb.

Hent kortlægningen  Hent konklusioner