DIALOG MED FORÆLDRE OM BØRNS SEKSUALITET

Mange pædagoger oplever, at det kan være svært at tale med forældre om deres børns seksualitet. Der skal udvikles redskaber til at styrke en åben dialog, mener Sex & Samfund.

"Det kan være pinligt for forældrene" er Sex & Samfunds undersøgelse fra 2017, der kortlægger arbejdet med børns seksualitet i børnehaven. Kortlægningen viser, at især dialogen mellem pædagogisk personale og forældre er udfordrende, når emnet er børns seksualitet.

Manglende dialog skyldes usikkerhed

Over 90 % af daginstitutionerne taler kun med forældrene om deres barns seksualitet, når der opstår en konkret situation eller bekymring.

Den manglende dialog skyldes ifølge undersøgelsen blandt andet, at personalet mangler viden på området. Der er udbredt usikkerhed om, hvad emnet "børns seksualitet" konkret dækker over. 

Derudover ved mange forældre, ifølge pædagogerne, heller ikke meget om området, hvorfor de reagerer på følelser og fornemmelser.

Forældrene ved bedst -  eller hvad?

Mange daginstitutioner og pædagoger er bange for at overskride forældrenes grænser ved at tale om deres barns seksualitet. Og nogle institutioner erkender, at de sætter grænser for børnenes lege og nysgerrighed på kroppen, fordi de er bange for, at den vil støde forældrene.

Desuden ser flere institutioner, at forældre ved lidt om børns seksualitet og ofte sætter lighedstegn mellem voksen seksualitet og børns seksualitet.

Pædagogiske redskaber og oplysning til forældrene

Vi oplever, at der er stor efterspørgsel efter viden og faglige kompetencer hos børnehaver og daginstitutioner. Pædagoger og fagpersonale giver udtryk for, at, det er svært at finde information om håndtering af børns seksualitet.

På den baggrund anbefaler Sex & Samfund, at der udvikles pædagogiske indsatser og redskaber, der kan styrke pædagogernes faglighed og sikre en mere åben og positiv dialog med forældrene.

Fire forslag til at sætte børns seksualitet på dagsordenen

  • Udvikle en seksualpolitik for daginstitutionen
  • Oplys forældre om børns seksualitet når de begynder i daginstitutionen
  • Tal om krop, seksualitet og køn som en almen del af barnets liv til forældremøder og trivselssamtaler
  • Sæt fokus på børns seksualitet i personalegruppen, i det pædagogiske arbejde, på tema og uddannelsesdage og i efter-/videreuddannelse