Seksuel debut, sundhed, grænser og rettigheder

Derfor er seksualundervisning også vigtig efter grundskolen

Det er i årene efter grundskolen, at de fleste unge bliver seksuelt aktive. Det er også i de år, at flest bliver smittet med sexsygdomme. Mange unge eksperimenterer i disse år med egen krop og seksualitet og med at finde sine grænser. Men for mange unge er det slut med at få seksualundervisning, når de forlader 9. klasse. Sex & Samfund mener, at seksualundervisning bør være obligatorisk på ungdomsuddannelser og altid bør være en mulighed på væresteder, i klubber og i andre institutioner.

Seksualundervisning til unge

Med udgangspunkt i en overordnet tilgang og metode og nogle pædagogiske redskaber kan du nemt tilrettelægge god seksualundervisning til dine elever. Undervisningens formål er at støtte unge i at udvikle handlekompetence i relation til seksualitet, trivsel, rettigheder og sundhed og øge deres anerkendelse og respekt for forskellighed.

Læs mere

Uge Sex på ungdomsuddannelser

Uge Sex er også målrettet gymnasier, erhvervsuddannelser, produktionsskoler, egu og STU. Det er et komplet, tidssvarende og interaktivt undervisningskoncept, der giver dine elever mulighed for at udforske seksualitet og seksuel sundhed i et univers, der foregår på deres sprog og præmisser.

Læs mere her

Få besøg af Sex & Samfunds underviserkorps

En ekstern underviser er også en mulighed for at få sat køn, krop, seksualitet, sundhed og trivsel på dagsordenen på din skole. Sex & Samfunds ung-til-yngre-undervisere er specialuddannede og målretter undervisningen til elevernes behov.

Se mere

FOKUS PÅ DIGITALE KONFLIKTER I GYMNASIET

Vi har udviklet et katalog til gymnasieledelser, -lærere og -fagpersoner, som ønsker at være bedre rustede til at håndtere udfordringer vedrørende digitale konflikter og krænkelser blandt eleverne i relation til køn, krop, seksualitet og grænser. 

HENT KATALOGET HER