Trivsel starter allerede i børnehaven

Viden, handlekompetence og normkritik i daginstitutioner

Børns rettigheder og trivsel i forhold til krop, køn seksualitet og seksuel sundhed er et vigtigt fokusområde for Sex & Samfund. Vi arbejder for, at fagfolk bliver klædt bedre på til at forstå og tale om børns seksualitet.

Vi ønsker, at arbejdet med børns seksualitet skal ske ud fra en positiv og normkritisk synsvinkel, der ikke tabuiserer børns seksualitet, og som giver fagpersonalet mulighed for at arbejde med området ud fra en åben og anerkendende tilgang.

Styrk arbejdet omkring børns seksualitet

Mange pædagoger efterspørger viden og fokus på børns seksualitet. Sex & Samfund har i foråret 2017 udarbejdet en kortlægning omkring håndtering af børns seksualitet i landets daginstitutioner. 

Læs mere

Dialog med forældre

Flere pædagoger oplever, at det kan være svært at tale med forældre om deres børns seksualitet. Blandt andet fordi de er ikke rustet til det. Vi har udviklet en række anbefalinger til dialogen.

Læs mere her