SEKSUALITET OG TRIVSEL HOS BORGERE MED KRONISK SYGDOM

Ligesom kost og motion er seksuel sundhed og et godt sex- og samliv vigtigt for den generelle sundhed og trivsel. Som sundhedsprofessionel kan du hjælpe og gøre en forskel. 

Retten til sin seksualitet uanset sygdom

Mange med kroniske sygdomme oplever, at det er et tabu at spørge til og få hjælp og rådgivning om seksualitet og samliv i forbindelse med en sygdom. Et godt seksualliv er en vigtig faktor i forbindelse med den enekeltes generelle sundhed og trivsel. Derfor bør et godt seksualliv tænkes ind i den behandlingen og rådgivningen. Som sundhedsprofessionel kan du hjælpe og støtte borgeren ved at åbne dialogen.

KOMPETENCEKURSUS 

Sådan tager du dialogen om seksuel sundhed og trivsel med borgere med kronisk sygdom.

Læs mere her

Rammer for hjælp og rådgivning

Det er vigtigt for dig som sundhedsprofessionel at kende til de formelle rammer om, hvad du kan og må gøre. Det er grundlaget for at kunne skabe en tryg dialog om den enkeltes seksuelle ønsker og behov.

Det er vigtigt, at man ikke ignorerer en borgers eller pårørendes udtryk for ønske om hjælp i forbindelse med seksualitet. Hvis man er i tvivl om, hvad man kan og må gøre, kan man prøve at spørge ind til, hvad det er, borgeren ønsker hjælp til, og derefter afklare med sine kolleger og ens leder, hvilke muligheder der er for at tilbyde hjælp og støtte.

Sex & Samfund har udarbejdet to informationspjecer, som du som sundhedsprofessionel kan bruge i dialogen om seksualitet med dine borgere med kronisk sygdom og deres pårørende. Find dem herunder.

Husk Seksualiteten - dialog med borgere Dialog med pårørende om seksualitet og intimitet

Seksuel sundhed er en del af fagligheden

En vigtig måde at opnå kompetencer på, så du som sundhedsprofessionel kan tale om seksuel sundhed og trivsel, er, at der er et godt fagligt miljø omkring seksuel sundhed på arbejdspladsen.

Første skridt på vejen kan være et temamøde eller et oplæg, der skaber opmærksomhed omkring seksualitetens betydning for generel trivsel og sundhed og som har fokus på, hvordan man kan integrere dette perspektiv i sit arbejde. Institutionen kan også med fordel lave en handleplan for arbejdet med seksuel sundhed.

GRATIS INSPIRATIONS- OG REDSKABSKASSE

Bestil en gratis inspirations- og redskabskasse til at starte dialogen om seksualitet med dine borgere.

Bestil pakke her

Vil du vide mere?

Vi har samlet en lang række artikler og links til mere viden om seksuel sundhed og trivsel for ældre og borgere med kronisk sygdom.

FIND MERE VIDEN HER

Hverdagens dilemmaer

Caseøvelser til dine kolleger eller personalegruppe om hverdagens dilemmaer.
 

LÆS MERE HER