DET MULTIETNISKE KLASSERUM

Hvis du som underviser mangler inspiration til seksualundervisning i det multietniske klasserum, kan vi tilbyde viden og redskaber til en tryg og inkluderende undervisning.

Mange undervisere oplever, at der kan være særlige udfordringer forbundet med seksualundervisning i klasser med børn og unge fra mange forskellige baggrunde. Udfordringerne opstår i samspillet mellem køn, hudfarve og social, etnisk, kulturel og religiøs baggrund samt fordomme og forventninger om og til hinanden.

Det er vigtigt at kende til de udfordringer og reflektere over, hvordan de kan bruges aktivt i undervisningen og dermed blive en ressource i det pædagogiske arbejde med seksualundervisningens mål og indhold. 

Hvordan laver du god seksualundervisning i det multietniske klasserum? 

  • Involver ledelse, sundhedsplejerske og skolebestyrelse i udarbejdelse af mål og retningslinjer for skolens seksualundervisning.
  • Inviter forældrene til dialog omkring seksualundervisningens mål, indhold og tilrettelæggelse.
  • Vær opmærksom på, hvordan der skabes et trygt og inkluderende læringsrum.
  • Reflekter over, hvordan egne forforståelser kan tilsidesættes i dialogen med eleverne.
  • Vær opmærksom på, hvordan fordomme og forståelser kan udfordres og nuanceres i undervisningen.
  • Husk, at alle børn og unge først og fremmest er børn og unge, og at de på tværs af kulturelle og religiøse forskelle har mange ting tilfælles. 

Sex & Samfund har udviklet et forældrebrev på fem forskellige sprog om seksualundervisning, som skoler kan sende til forældre.

Dansk Engelsk  Tyrkisk  Arabisk  Somali

Støtte til undervisningen

Med støtte fra Sundhedsstyrelsen har Sex & Samfund udarbejdet materialet "Seksualundervisning i det multietniske klasserum - med særligt fokus på undervisning af etniske minoritetspiger".

Materialet indeholder blandt andet baggrundsviden, nye undersøgelser, interview med målgruppen, erfaringer med seksualundervisning i det multietniske klasserum, anbefalinger til seksualundervisningen og en omfattende værktøjskasse med øvelser og forslag til undervisningsforløb.

Materialet er målrettet 7.-10. klasse, men dele af forløbet kan bruges på alle klassetrin i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

Kompetencekursus:

Sådan skaber du dialog om seksualitet, køn, krop og relationer i multietniske klasserum

Læs mere