HVAD ER GOD SEKSUALUNDERVISNING?

God seksualundervisning er baseret på demokrati, rettigheder og fællesskab. Den udvikler børn og unges kompetencer til at fremme sundhed og trivsel og deres evner til at respektere og anerkende hinanden - uanset forskelligheder.

Seksualundervisning kombinerer læring, sundhed og trivsel og sætter fokus på, hvordan børn og unge kan deltage aktivt i at skabe gode rammer for sundhed og trivsel i de små og store fællesskaber, de indgår i.

Seksualundervisning kan derfor spille en vigtig rolle i forhold til den generelle trivsel i klassen. I seksualundervisningen kan eleverne lære om den positive betydning af at blive anerkendt som den, man er, uanset køn, krop, etnicitet, seksualitet mv.

Evnen til at træffe gode valg

Seksualundervisningen ruster børn og unge til at forholde sig kritisk til normer og idealer for køn, krop og seksualitet og til at kunne træffe gode valg om sundhed og trivsel med udgangspunkt i demokrati og rettigheder. 

Overordnet bidrager Sex & Samfunds seksualundervisning til:

  • Udvikling af børn og unges handlekompetence i relation til seksualitet, trivsel, rettigheder og sundhed
  • Øget anerkendelse af mangfoldighed og bekæmpelse af diskrimination

Sex & Samfunds undervisningsprincipper

  • Børn og unge er kompetente aktører.
  • Sex & Samfund har et aktivt læringssyn.
  • Viden skal kombineres med et handlingsorienteret perspektiv.
  • Sex & Samfund har et bredt positivt sundhedssyn.
  • Sex & Samfund har et positivt og dynamisk syn på seksualitet.
  • Forskellighed og mangfoldighed er en ressource.

Sex & Samfunds seksualundervisning tager udgangspunkt i en positiv og åben dialog, der skal foregå i et trygt læringsrum. Vores tilgang er inkluderende, normkritisk og mangfoldig.

Læs mere om Sex & Samfunds didaktiske og pædagogiske principper her

Gratis undervisningsmaterialer

Find Sex & Samfunds gratis film og undervisningsmaterialer, som du kan bruge i din egen undervisning, her. 

Gå til underviserportal

Skal dine elever være en del af Uge Sex?

Uge Sex bidrager hvert år med et relevant og aktuelt indspark i de unges hverdag. Hvert år tager kampagnen et nyt tema op med udgangspunkt i elevernes virkelighed. 

Se mere om Uge Sex her

Book Sex & Samfunds underviserkorps

Giv dine elever i 6.-10. klasse målrettet seksualundervisning fra Sex & Samfunds særligt uddannede underviserkorps. 

Book undervisning