Sex & Samfunds kurser til fagfolk

Kompetencekurser til dig, der arbejder med sundhed, didaktik og pædagogik

Sex & Samfund har mange års erfaring i udvikling af kurser til fagfolk. Vi tilbyder eksempelvis kurser til undervisere, der ønsker kompetenceudvikling i seksualundervisningens didaktik, øvelser og metoder. Vi tilbyder også kurser til fagfolk, der ønsker opkvalificering i at gå i dialog med eksempelvis unge eller ældre omkring centrale temaer vedrørende sex og seksualitet.

Husk Seksualiteten! Et kursus til dig, der arbejder med ældre eller borgere med kronisk sygdom

Hvordan kan du som sundhedsprofessionel tænke borgerens seksualitet med som en del af den generelle sundhed og trivsel? Hvordan kan du arbejde konkret med borgeres seksuelle sundhed og trvisel?

Læs mere her

Skab dialog med minoritetsetniske unge om seksualitet, køn, krop og relationer

Få gode råd og værktøjer på dette kompetencekursus for lærere, undervisere og andre fagpersoner i grundskolen, på erhvervsuddannelser og på produktionsskoler.

Læs mere

VÆR KLAR TIL SEKSUALUNDERVISNINGEN

Få inspiration til at omsætte fælles mål for sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab til konkret undervisningspraksis med dette kursus, der sætter fokus på konkrete metoder til grundskolens obligatoriske seksualundervisning.

Læs mere

BLIV KLÆDT PÅ TIL UGE SEX I GRUNDSKOLEN

Bliv inspireret til at benytte Sex & Samfunds undervisningsmaterialer, der hvert år udvikles i forbindelse med Uge Sex.

I 2018 bliver temaet for Uge Sex #krop.

Se mere her

Samfund, sundhed og seksualitet på erhvervsuddannelser

Er du underviser på en erhvervsuddannelse? Bliv klædt på til at løfte den obligatoriske undervisningsopgave med samfund, sundhed og seksualitet på et kompetencekursus i sundheds- og seksualitetsundervisning.

Læs mere her