MØD SEX & SAMFUNDS BESTYRELSE

Sex & Samfund ledes af en bestyrelse, som er valgt blandt foreningens medlemmer for en periode på to år ad gangen. Bestyrelsen består af ti medlemmer inklusiv en medarbejderrepræsentant. Se referater fra generalforsamling i bunden af siden.

 

JOSEPHINE OBEL, bestyrelsesleder

Josephine er speciallæge i gynækologi og obstetrik samt master i international sundhed. Hun har arbejdet for flere FN organisationer med udvikling og implementering af SRHR programmer i Mellemøsten, Stillehavsregionen og Afrika samt som læge og gynækolog i det danske sundhedsvæsen. Josephine ser Sex & Samfund som Danmarks vigtigste NGO på feltet seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder, og som bestyrelsesmedlem vil hun gerne være med til at bevare og styrke den position. 

ROSEMARIE WEDELL-WEDELLSBORG

Rosemarie har en kandidatgrad i Folkesundhedsvidenskab og er medejer og medstifter af den socialøkonomiske virksomhed Props & Pearls. I 2015 udviklede hun webportalen When Love Hurts, som formidler hjælp til kvinder, der har smerter relateret til sex. Rosemarie har bestyrelseserfaring som tidligere bestyrelsesformand for Forælder Fonden og nuværende bestyrelsesformand for Hellerup Krisecenter. Rosemarie har interesse for virksomhedsledelse og ønsker at bidrage til Sex & Samfunds fortsatte udvikling.

MARTIN XAVER DOVER

Efter at have forladt Sex & Samfund til fordel for et job i LGBTQ-miljøet kunne Martin ikke helt slippe de mange fortællinger om mennesker, der får krænket deres seksuelle og reproduktive rettigheder; uønskede graviditeter, livsfarlige aborter og børnebrude. Derfor valgte han at stille op til bestyrelsen, hvor han er glad for at kunne bidrage med erfaring fra krydsfeltet mellem politik, kommunikation og kampagner – og fra stillinger i det politiske landskab såvel som fra græsrodsverdenen.

SARA WONDIE

Sara er kønssociolog med speciale i den danske sexarbejderrettighedsbevægelse. Sara er adjunkt på pædagoguddannelsen og arbejder her især med undervisning inden for temaerne køn, seksualitet og mangfoldighed. Sara har derudover arbejdet som underviser hos Sex & Samfund siden 2009 og har været på ophold og lavet frivilligt arbejde i Uganda for Ungdommens Røde Kors. Saras interesseområder er queerteori og normkritik, magtrelationer og in- og eksklusionsmekanismer i arbejdet med at styrke seksuel og reproduktiv sundhed. Derudover interesserer Sara sig for dynamikker omkring køb og salg af seksuelle ydelser.

MARIA JAKOBSEN

Maria studerer statskundskab på kandidatniveau ved Københavns Universitet. Ved siden af studiet arbejder Maria som projektkoordinator hos Karnov Group. Det faglige fokus inden for statskundskaben centrerer sig om køn, migration, flygtninge og menneskerettigheder. Maria er desuden også aktiv som frivillig i Sex & Samfunds frivilliggruppe Women Equality, som arrangerer oplysningsevents på gadeplan. Marias motivation for bestyrelsesarbejdet ligger både i inklusion af de frivillige samt i hendes særlige interesse for ligestilling, seksuelle rettigheder og grænser og købesex.

GITTE MENAKA HANSEN

Gitte er uddannet sociolog med specialisering i politisk sociologi fra Københavns Universitet. Siden 2011 har hun være tilknyttet Sex & Samfund. Først som en del af underviserkorpset og siden 2014 som medlem af bestyrelsen. Gitte har flere års erfaring fra politisk styrede organisationer og arbejder i dag i fagbevægelsen, hvor hun arbejder med organisationsudvikling. Gitte brænder for ligestilling, mangfoldighed og seksuelle og reproduktive rettigheder på nationalt og internationalt niveau. Hun sidder i bestyrelsen, fordi hun gerne vil arbejde for, at Sex & Samfunds mærkesager bliver prioriteret højt på den politiske agenda. 

STEEN SCHAPIRO

Steen har blandt andet instrueret dokumentarfilm om seksuelle subkulturer, og skriver og underviser jævnligt på sexologuddannelser om seksualkultur i dets mange afskygninger. Han er medstifter af foreningen Seksualpolitisk Forum, der arbejder for rettigheder til minoriteter. Blandt Steens mærkesager er frisind, mangfoldighed og forebyggelse, og han arrangerer jævnligt filmfestivaler med fokus på eksempelvis feministisk porno eller sexarbejderes film. Steen vil gerne styrke foreningens banebrydende arbejde med hensyn til seksualundervisning, oplysning og rettigheder - og samtidig sikre at der er plads til nuancer, soberhed og oplysning trods online-mediernes høje tempo.

ANDERS DAHL

Anders er antropolog og har arbejdet med seksuel sundhed siden 1990 med hovedfokus på hiv/aids. Anders har arbejdet som selvstændig konsulent siden 2004 og har omfattende arbejdserfaring med undervisning og implementering, monitorering og evaluering af projekter i udviklingslande, Danmark, Sydøstasien og Afrika. Siden november 2016 har Anders værest ansat i AIDS-Fondets internationale afdeling, forinden en årrække som ansat på AIDS-Linien. 

MORTEN EMMERIK WØLDIKE, medarbejderrepræsentant

Morten er valgt til Sex & Samfunds bestyrelse som medarbejderrepræsentant. Han er uddannet sociolog og arbejder til daglig i sekretariatet med viden, oplysning og undervisningsindsatser i forhold til unge efter grundskolen, ældre borgere og borgere med kronisk sygdom og børns seksualitet. I bestyrelsen er Mortens rolle at styrke dialogen og være bindeled mellem sekretariatet og bestyrelse, men han bidrager også med faglighed inden for ligestilling, seksualundervisning, køns- og seksualpolitik og normkritik.   

Læs seneste referater fra Sex & Samfunds generalforsamlinger

 

2018 2017 2016 2015 2014