KØN, KROP OG SEKSUALITET PÅ ERHVERVSUDDANNELSER

Bliv klædt på til at løfte den obligatoriske undervisningsopgave med faget Samfund og Sundhed på GF 1 med et kompetencekursus i undervisning i seksualitet, seksuel sundhed, køn, krop og identitet.

Sex & Samfund tilbyder et fire timers kompetencekursus til undervisere på landets erhvervsuddannelser, hvor der er fokus på viden om unge og seksualitet, konkrete undervisningsaktiviteter og materialer samt pædagogiske og didaktiske tilgange og metoder.

Kurset tilrettelægges som en workshop med oplæg, afprøvning af opgaver, øvelser og metoder samt fælles diskussion.

Kursets formål

  • at deltagerne får inspiration og konkrete redskaber til at varetage undervisning i faget Samfund og sundhed på GF 1 og det faglige mål om seksualitet, seksuel sundhed, prævention, krop, køn og identitet
  • at deltagerne præsenteres for Sex & Samfunds gratis undervisningsmaterialer på underviserportal.dk