I PRAKTIK HOS SEX & SAMFUND

Som praktikant i Sex & Samfund får du mulighed for at prøve kræfter med at arbejde i en organisation, som hver dag kæmper for seksuel sundhed og rettigheder. Både nationalt og internationalt.

Vi er en dynamisk arbejdsplads, hvor alle spiller sammen om at skabe resultater og kendskab til Sex & Samfunds mærkesager og projekter. I din praktikperiode indgår du på lige fod med de andre medarbejdere i sekretariatet.

Du kan se de aktuelle praktikopslag under ledige stillinger.

 

Arbejdsopgaver

Arbejdsopgaverne varierer afhængigt af, hvilken afdeling du er tilknyttet. Dog synes vi, at det er vigtigt, at du får brugt din uddannelsesmæssige baggrund og praktiske erfaring.

Vi bestræber os på fremadrettet at bruge de resultater, du skaber, i form af dit projekt, rapport eller lignende. Du er som praktikant derfor med til at præge både dit eget praktikophold og Sex & Samfund.

 

Krav til praktikanten

Alle praktikanter hos Sex & Samfund skal være kandidatstuderende på en videregående uddannelse. Du skal være bosiddende i Danmark og selv sørge for transport til sekretariatet.

 

Ansøgning

Sex og Samfund søger praktikanter i forbindelse med konkrete projekter og fagområder efter behov. Praktikantstillinger slås op her, hvor du kan læse mere om indholdet i stillingen og ansøge online.

 

Udvælgelse

Når vi har modtaget og læst alle ansøgninger, udvælger og indkalder vi enkelte studerende til en ansættelsessamtale. Til samtalen deltager blandt andet den person, som praktikanten vil få som kontaktperson. Når alle samtaler er holdt, beslutter vi, hvem der er den mest kvalificerede ansøger til praktikstillingen.

 

Praktikkontrakt

Bliver du udvalgt, udarbejder vi sammen en praktikkontrakt. Kontrakten fastlægger vilkårene for praktikopholdet og de forventninger, vi har til hinanden. Praktikkontrakten underskrives af begge parter, og den danner blandt andet grundlag for evalueringsmøderne.

Mange studiesteder har deres egne praktikkontrakter, som også skal udfyldes. Den kontrakt, der skrives med Sex & Samfund, er kun mellem praktikanten og Sex & Samfund.

 

Praktikperioden

Vi forventer, at du arbejder fuld tid i et helt semester. Vi har dog mulighed for at være fleksible, når du skal skrive opgave eller deltage i relevante kurser. 

Praktikforløbet starter med en introduktion til Sex & Samfund, og hvad vi arbejder for. Du har herefter et møde med din afdelingsleder, der byder velkommen i afdelingen og gennemgår de forventninger, der er til et praktikophold.

 

Midtvejs- og afsluttende evaluering

Midtvejs i praktikforløbet holder du en samtale med din kontaktperson, hvor I afklarer, om de opgaver, der er defineret i praktikkontrakten, bliver opfyldt. På mødet drøfter I også, om der skal ske en ændring i enkelte arbejdsopgaver.

Som afslutning på praktikforløbet bliver du indkaldt til en samtale med både din kontaktperson og din afdelingsleder. Til mødet udarbejdes en anbefaling med en beskrivelse af praktikforløbet.