MANGFOLDIGHED OG RETTIGHEDER

I Sex & Samfund arbejder vi for, at alle mennesker skal kunne leve gode liv uden diskrimination eller frygt for at elske dem, de elsker.

Vi hylder mangfoldigheden, og vi kæmper for lige muligheder. Alle skal have lov til at være dem, de er. Uanset køn, alder, seksualitet, etnicitet, religiøsitet eller funktionsnedsættelse. Alle har ret til at bestemme over deres liv, deres krop og deres seksualitet. 

Ikke alle har lige muligheder

Alle mennesker er lige meget værd. Men ikke alle har lige muligheder. I verden omkring os er vi langt fra i mål med at sikre kvinders ret til selv at kunne bestemme, hvor mange børn de ønsker sig og hvornår.

I over 70 lande er det ulovligt at have sex med en af sit eget køn. Mange steder i verden lever LGBT+ personer i frygt for at blive forfulgt, slået ned eller fængslet. Og det kan være med livet som indsats, hvis man offentligt viser sin kærlighed til den, man elsker. LGBT+ personers trivsel, fysiske- og psykiske velbefindende er generelt lavere end i resten af befolkningen. Også i Danmark.

Hvordan arbejder Sex & Samfund for mangfoldighed og rettigheder?

I Sex & Samfund arbejder vi internationalt med mangfoldighed, lighed og rettigheder. For eksempel når vi sammen med en række organisationer i Kenya er med til at fremme LGBT+ personers rettigheder og muligheder for at få lægehjælp. Og når vi hjælper med at uddanne sundhedspersonale i at behandle og give hjælp på en måde, der ikke er diskriminerende.

På den ene banehalvdel arbejder vi med at styrke dialogen med lokalsamfund, journalister og politikere samtidig med, at vi herhjemme arbejder for, at LGBT+ rettigheder skal fylde mere i Danmarks udenrigspolitik.

Vi arbejder for kvinder og pigers rettigheder igennem vores partnerorganisation i Uganda. Mere end 30 kvindegrupper tager rundt i landet og oplyser andre kvinder om prævention, sundhed og seksuelle rettigheder og mulighederne for at stå sammen i politiske spørgsmål.

I Danmark tilbyder vi for eksempel gratis materialer og undervisningsforløb og -aktiviteter om køn, krop, seksualitet og rettigheder, når en masse danske unge hvert år deltager i Uge Sex. 

Med debatarrangementer, oplysningskampagner, optog og en masse frivilligkræfter deltager vi hvert år i Copenhagen Pride for at støtte op om LGBT+ rettigheder og for at hylde retten til at være forskellige og elske den, man elsker.