SEKSUALUNDERVISNING PÅ UNGDOMSUDDANNELSER

Der er behov for undervisning om seksualitet, køn, krop, rettigheder og seksuel sundhed på alle ungdomsuddannelser uanset de formelle rammer.

God seksualundervisning styrker unges evne til at træffe valg for sig selv og hinanden, når det gælder køn, krop, seksualitet og sundhed. Det styrker deres evne til at skabe gode og respektfulde relationer til hinanden – uanset om det er venner, kærester eller seksualpartnere, og uanset om det foregår online eller offline.

Det styrker deres evne til at fornemme egen krop og egne grænser, aflæse andres signaler og respektere andres grænser. Det styrker også evnen til at forholde sig kritisk og nysgerrig til seksualitet og de værdier og normer om køn, krop og seksualitet, de møder online og offline.

Det er i ungdomsårene, at de fleste gør sig deres første seksuelle erfaringer. Det er også i disse år, at risikoen for at blive smittet med en sexsygdom er størst. Der er et udtalt behov blandt elever for undervisning om seksualitet, køn, krop, rettigheder og seksuel sundhed på ungdomsuddannelser.

Se Sex & Samfunds gratis undervisningsmaterialer til ungdomsuddannelser.

Underviserportal

Der er ingen formelle rammer for seksualundervisning - hvad gør jeg?

Rammerne for seksualundervisning er forskellige fra uddannelse til uddannelse. På de fleste ungdomsuddannelser er der ingen formelle rammer for undervisningen. Der er dog masser af muligheder for at inkorporere undervisning i køn, krop, seksualitet, sundhed, rettigheder og grænser i uddannelsens andre fag.

Sex & Samfunds undervisningsmaterialer er netop udviklet, så de kan passes ind i de forskellige fag på de forskellige uddannelser. Læs om, hvordan du kan inddrage seksualundervising på din uddannelse via boksene herunder. Boksene fører dig videre til Sex & Samfunds underviserportal, hvor du også kan se alt Sex & Samfunds undervisningsmateriale målrettet de enkelte uddannelser.

STX, HF, HHX OG HTX   EUD/EUX PRODUKTIONSSKOLER EGU STU

 

Sex & Samfunds undervisningsprincipper

  • Børn og unge er kompetente aktører.
  • Sex & Samfund har et aktivt læringssyn.
  • Viden skal kombineres med et handlingsorienteret perspektiv.
  • Sex & Samfund har et bredt positivt sundhedssyn.
  • Sex & Samfund har et positivt syn på seksualitet.
  • Forskellighed og mangfoldighed er en ressource.

Sex & Samfunds seksualundervisning tager udgangspunkt i en positiv og åben dialog. Vores tilgang er inkluderende, normkritisk og mangfoldig.

Læs mere om Sex & Samfunds didaktiske og pædagogiske principper her

Skal dine elever være en del af Uge Sex?

Uge Sex bidrager hvert år med et relevant og aktuelt indspark i de unges hverdag. Hvert år tager kampagnen et nyt tema op med udgangspunkt i elevernes virkelighed. 

SE MERE OM UGE SEX

Book Sex & Samfunds underviserkorps

Giv dine elever målrettet seksualundervisning fra Sex & Samfunds særligt uddannede underviserkorps. 

Book her