STOP KRÆNKENDE PUTTEMIDDAGE OG NOMINERINGER

Viborgmappe, sexvideo til morgensamling og ulovlig billeddeling. Puttemiddage og 9. klasses afslutningsvideoer er de seneste dårlige eksempeler på grænseoverskridende ungdomskultur, vi skal til livs. Skriv under her.

46 procent af danske gymnasieelever har en eller flere gange oplevet begivenheder som puttemiddage eller nomineringer, som de fandt krænkende, i løbet af deres gymnasietid.

Puttemiddage finder sted på flere gymnasier, hvor drenge i 3.g afholder auditions for udvalgte 1.g-piger, som bl.a. skal sutte på en agurk og slikke flødeskum af en drengekrop for at få lov til at opvarte drengene ved en såkaldt putte-middag. Der er også eksempler, hvor det er 3.g-piger og 1.g-drenge.

Men også i grundskolen er der eksempler på at 9. klasser, har nomineret børn helt ned til 3. klasse i kategorierne ’Vi ringer, når du er 18’ og ’Gid du var ældre’.

Unge skal klædes på til ikke at overskride andres grænser. Støt kampen for seksualundervisning på gymnasier og andre ungdomsuddannelser. Vi mener, at det er en af vejene til at sikre unges trivsel og forståelse for egne og andres grænser. 

Skriv under på vores krav til politikerne:

  • Der skal indføres obligatorisk undervisning på alle gymnasier og ungdoms­uddannelser i krop, sex og grænser - herunder lovgivning på området.
  • Undervisning i krop, sex og grænser i grundskolen skal styrkes og det skal fremover være obligatorisk på læreruddannelsen. I dag er det ikke obligatorisk, at lærerstuderende gennemgår et forløb, der gør dem klar til at lave seksualundervisning.
Samtykke *

Hvad vil vi konkret gøre?

Vi vil forelægge undervisningsministeren samt uddannelses- og forskningsministeren jeres underskrifter og vores krav om obligatorisk undervisning i digital adfærd på både ungdomsuddannelserne og grundskolen: