SPECIALOMRÅDET

Hos Sex & Samfund gør vi en stor indsats for, at børn og unge inden for specialområdet får den seksualundervisning, de både har ret til og brug for.

Som underviser inden for specialområdet er der mange hensyn, man skal tage. Der er hensynet til elevernes kognitive niveau, deres sociale kompetencer og ikke mindst elevernes forskellighed. Derudover kan der være udfordringer i forbindelse med elevernes diagnoser, der gør det relevant at kunne differentiere undervisningen.

Hos Sex & Samfund er vi netop nu i gang med at udvikle nye undervisningsmaterialer til mellemtrin, udskoling og ungdomsuddannelser.

I øjeblikket arbejder vi særligt med samarbejdet mellem skole og forældre, da det er afgørende for undervisningen.

Hvordan styrker du samarbejdet med forældre omkring seksualundervisning?

  1. Informer forældrene, så de er forberedt på, at deres børn skal modtage seksualundervisning.
  2. Gør det klart, at seksualundervisning er meget mere end sex. Undervisningen hænger sammen med barnets trivsel, evnen til at indgå i sociale relationer og evnen til at få både venner og kærester gennem livet.
  3. Gør opmærksom på, at undervisningen tilpasses barnets mentale og udviklingsmæssige niveau.
  4. Involvér forældrene og inviter dem eventuelt til et fælles forældremøde, hvor I kan diskutere elevernes trivsel og seksuelle sundhed.

Book undervisning fra Sex & Samfund

Sex & Samfunds underviserkorps har stor erfaring med ung-til-yngre seksualundervisning af grupper af børn og unge med diagnoser som ADHD, autisme spektrum forstyrrelser og lignende.

Læs mere og bestil

Vær med i udviklingen af nyt materiale!

Hvis du ønsker at være med i et pilotprojekt, der løber indtil foråret 2020, kan du tilmelde dig og din klasse. Så kan dine elever få indflydelse på det nye materiale ved at teste og give feedback.

Skriv til als@sexogsamfund.dk