HVORDAN FÅR DU ABORT?

Hvis du har besluttet dig for at få en abort, melder spørgsmålet sig, hvad du skal gøre for at få aborten, og hvad der sker i forløbet.

Hvis du overvejer abort, skal du henvende dig til din læge, som kan henvise dig til en gynækologisk afdeling på et hospital eller til en speciallæge i gynækologi.

Du kan også ansøge din region om abort, men det mest almindelige er at henvende sig til sin læge eller en anden praktiserende læge, du har tillid til. Du kan også henvende dig direkte til en praktiserende speciallæge på et privat sygehus eller klinik.

Du har altså lov til at gå til en anden læge end din egen praktiserende læge, hvis det er et problem at bruge hende eller ham.

Hos lægen skal du udfylde en anmodning om abort.

Lægen vil vejlede dig

Før du udfylder anmodningen om abort, vil lægen oplyse dig om, hvor og hvordan aborten vil foregå og om følger og risici ved indgrebet. Under samtalen kan du stille spørgsmål, hvis der er noget, du er i tvivl om eller bange for ved abortindgrebet.

Desuden fortæller lægen dig, hvor du kan få vejledning om støttemulighederne, hvis du overvejer at beholde barnet. Du kan få mere at vide, hvis du henvender dig til din region. Hvis du bor i København eller Frederiksberg, er det kommunen, der giver vejledning om støttemulighederne.

Før lægen sender din anmodning om abort til sygehuset eller speciallægen, skal du skrive under på, at du er blevet vejledt om indgrebet og om støttesamtaler, samt at din læge har oplyst, hvor du kan henvende dig for at få vejledning om støtte, hvis du overvejer at beholde barnet.

Du vil også blive oplyst om, at du kan fortryde din beslutning om abort indtil sidste øjeblik før du får den medicin som begynder aborten.

Forundersøgelse

Herefter vil læge lave en forundersøgelse på dig. Det vil sige, du bliver undersøgt for klamydia og du vil få foretaget en underlivsundersøgelse (gynækologisk undersøgelse), for at bestemme, hvor langt henne du er i graviditeten.

Til sidst skal du og lægen i fællesskab udfylde og underskrive en anmodning om abort. Lægen sender denne, sammen med en henvisning, til det hospital eller klinik, hvor aborten skal foretages.

Hvis det er første gang, du får lavet en underlivs undersøgelse, kan du læse lidt mere om undersøgelsen her. 

Underlivsundersøgelse

Du vil blive indkaldt

Du skal derefter vente på blive indkaldt af hospitalet eller klinikken til aborten.

Du får en skriftlig indkaldelse, når der er fundet en tid til dig. Er der kort tid til abortgrænsen på 12 uger, ringer lægen for at sikre dig en tid inden.

Aborten kan foretages på et sygehus eller hos en praktiserende speciallæge.

Valg af abortmetode

Der findes to metoder til at afbryde en uønsket graviditet. Kirurgisk og medicinsk.

Kirurgisk abort foregår ved, at du i fuld bedøvelse eller med blokade på livmoderhalsen får suget livmoderens indhold ud gennem et rør indført gennem livmoderhalsen. Medicinsk abort foregår ved, at du tager noget medicin, der sætter aborten i gang. Både den kirurgiske og den medicinske abort kan foregå, så du kan tage hjem samme dag efter indgrebet.

Tal med din læge om hvilken metode, der passer bedst til dig og hvilken, du er mest tryg ved. Lægen vil ofte anbefale medicinsk provokeret abort frem til uge 9, men er du usikker på, hvilken abortmetode du føler dig mest tryg ved at vælge, skriver lægen det på henvisningen.

Læs eventuelt mere her om medicinsk abort og om kirurgisk abort.

Medicinsk abort  Kirurgisk abort

Undtagelser

Retten til abort gælder for alle kvinder indtil de første 12 uger af graviditeten er gået.

Der gælder dog lidt andre regler, hvis du enten er længere end 12 uger henne i din graviditet eller er under 18 år.

Læs her: