DINE RETTIGHEDER, NÅR DU ER UØNSKET GRAVID

Når du er gravid og graviditeten ikke er planlagt eller ønsket, kan der være mange spørgsmål, du søger svar på. Både følelsesmæssige, økonomiske og praktiske.

Du kan du have brug for at vide, hvad dine muligheder er og hvilken støtte, du kan få. Det kan være støtte til at træffe din beslutning om en abort, om at blive forælder nu eller om at barnet efter fødslen skal bortadopteres og have andre forældre end dig.

Du har ret til at få foretaget en abort

Loven om svangerskabsafbrydelse (abort) giver kvinder over 18 år med ophold i Danmark ret til at bestemme, om de vil afbryde graviditet inden udgangen af 12. uge.

Du kan få abort frem til 12. graviditetsuge. Ifølge lovgivningen har alle kvinder ret til at få foretaget abort (også kaldet svangerskabsafbrydelse eller provokeret abort), hvis indgrebet kan foretages, inden der er gået 12 uger fra den første dag i din sidste menstruation.

Hvis du har bopæl i Danmark, er det gratis at få foretaget abort. Du kan læse mere om abort efter 12. uge længere nede på siden.

Hvis du er under 18 år, skal dine forældre eller din værge give tilladelse til abort, men der er også en mulighed for at få abort selvom du ikke kan få deres tilladelse eller ikke kan fortælle dem om graviditeten. Du kan læse mere om dette her.

Har du besluttet dig for abort, kan du læse mere om, hvordan du får aborten her.

Du har ret til en støttesamtale

Hvis du overvejer at få foretaget abort, har du mulighed for at få en støttesamtale, før du træffer dit valg. Din læge vil fortælle dig om denne støttesamtale.

Formålet med samtalen er at hjælpe dig til selv at træffe din beslutning om at afbryde eller at gennemføre graviditeten. Under støttesamtalen vil du have mulighed for at tale om dine overvejelser i forbindelse med gennemførelse af graviditet eller valg af provokeret abort.

Samtalen kan bl.a. handle om de psykiske og sociale konsekvenser ved abort eller barn. Du kan også få en støttesamtale, hvis fosterreduktion er en mulighed, der er inde i billedet.

Hvis du gerne vil vide mere om, hvor du kan få en støttesamtaler, kan du læse mere via linket herunder. 

STØTTE FØR OG EFTER ABORT

Hvis du vil gennemføre graviditeten

Hvis din beslutning om at gennemføre graviditeten eller aborten er afhængig af økonomiske eller sociale forhold, har du ret til rådgivning.

Du kan få rådgivning om de muligheder, der er for støtte til gennemførelse af graviditeten og støtte efter barnets fødsel.

Dine muligheder for økonomisk støtte

Du kan forhøre dig hos din region eller din kommune om dine rettigheder. Ønsker du oplysninger om mere konkrete muligheder for hjælp og støtte i din bopælskommune, skal du henvende dig til socialforvaltningen. Du kan desuden kontakte Mødrehjælpen, hvor du kan få vejledning om sociale, juridiske, økonomiske og psykologiske forhold omkring abort, graviditet, fødsel og livet som mor.

Du kan bortadoptere

Overvejer du at bortadoptere, skal du henvende dig til den region eller den kommune, du bor i. Her vil du få vejledning. Selvom du er sikker på, at du vil bortadoptere barnet, vil du først kunne underskrive de endelige papirer om bortadoption 3 måneder efter fødslen.

Det skyldes, at der efter fødslen skal være mulighed for at genoverveje og eventuelt fortryde ønsket om bortadoption. Når papirerne først er underskrevet, er det ikke længere muligt at tilbagekalde bortadoptionen.

Abort efter 12 uger

Er du længere henne i din graviditet end 12 graviditetsuger, kan der kun gives tilladelse til abort, hvis der er særlige helbredsmæssig eller sociale grunde, der taler for abort, eller hvis der er mistanke om misdannelser hos fosteret.

Hvis du ønsker abort og er længere henne end 12 graviditetsuger, skal du henvende dig til din praktiserende læge, som kan ansøge om tilladelse for dig. Det er regionens samråd, der vurderer, om tilladelsen kan gives.

Det er muligt at klage over samrådets beslutning til et ankenævn, hvis man får afslag på abort efter 12 uger. Jo længere tid efter 12 uger, jo vægtigere grund skal der til, for at samrådet giver tilladelse til abort.

Du kan fortryde indtil sidste øjeblik

Du har ret til at fortryde din beslutning om abort, også efter du har anmodet om abort og fået tid til indgrebet eller er mødt op på sygehuset.

Først når du har indtaget den medicin, der indleder abortindgrebet, kan du ikke mere fortryde.

Du kan altid fortælle klinikpersonalet, hvis du har fortrudt.