ABORT, HVIS DU ER UNDER 18 ÅR

Hvis du er under 18 år og gravid, skal dine forældre eller din værge give skriftligt tilladelse til abort.

Praktisk betyder det, at din mor eksempelvis skal med til lægen, for at hun kan underskrive et en anmodning om abort. Du kan dog i visse tilfælde godt få abort selvom dine forældre eller din værge ikke vil give tilladelse til aborten. 

For nogen kan det være svært at fortælle om graviditeten til sine forældre. Mange er bange for, at forældrene bliver vrede og skuffede. Det er dog vigtigt at huske på, at meget ofte vil forældre gerne hjælpe og støtte, også selvom de måske først bliver forskrækkede eller vrede. 

Derfor kan det hjælpe, at du fortæller dine forældre om din usikkerhed, og at du har brug for deres støtte og hjælp.

Hvem kan få abort uden forældresamtykke?

Der skal tungtvejende grunde til, før kvinder under 18 år får tilladelse til abort uden forældresamtykke.

Eksempelvis:

  • hvis der på grund af uoverensstemmelser ikke har været forbindelse mellem pigen og forældrene igennem længere tid
  • hvis der ikke kan opnås kontakt til forældrene, fordi de er bortrejste eller forsvundne
  • hvis der er helt bestemte grunde til at tro, at forældrenes reaktion vil medføre alvorlige risiko for, at pigen vil lide fysisk eller psykisk overlast

Sådan ansøger du om abort uden forældresamtykke

Hvis du ønsker abort uden dine forældre kommer til at vide det, kan du henvende dig til din læge, dit sygehus eller din regions abortsamråds sekretariat.

Alle har tavshedspligt, og vil ikke sige noget til dine forældre. Abortsamrådet kan også give tilladelse til abort, hvis dine forældre sætter sig imod, at du får abort.

Når du har talt med en læge, vil du blive skannet, for at fastslå, hvor langt henne i graviditeten du er. Efterfølgende vil en læge kontakte din regions abortsamråd, og du vil blive indkaldt til samtale med en socialrådgiver eller psykiater.

Typiske foregår samtalerne på et hospital i din region. Spørg din læge.

 

Hvornår træffes afgørelsen?

Efter samtalerne bliver din ansøgning om abort behandlet i din regions abortsamråd. Normalt behandles din ansøgning inden for en uge. Du får svar hurtigst muligt.

Hvornår får du besked om afgørelsen?

Efter samtalerne bliver din ansøgning om abort behandlet i din regions abortsamråd. Normalt behandles din ansøgning inden for en uge. Du får svar hurtigst muligt.

Hvis du får tilladelse til abort, får du en mødetid på hospitalet hurtigst muligt.

Hvis du får afslag på din ansøgning, kan du anke afslaget til abortankenævnet i Styrelsen for Patientsikkerhed, som træffer beslutning i løbet af få dage. For at anke et afslag, skal du ringe til sekretariatet for abortsamrådet i din region og fortælle dem, at du vil anke afgørelsen.

Du kan finde dit regionale abortsamråds sekretariat her.

Din første underlivsundersøgelse?

Læs her hvordan det foregår