PRIVATLIV OG COOKIES

Ved at benytte Sex & Samfunds hjemmesider accepterer du, at Sex & Samfund behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Om vores persondatapolitik

Sex & Samfund respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som afgives online, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager. Sex & Samfund behandler dine oplysninger i overensstemmelse med persondataforordningen og persondatalovens krav.

Du kan i denne politik læse mere om, hvordan vi indsamler, behandler og opbevarer dine personoplysninger. Vi opdaterer denne politik efter behov. Hvis du ikke kan acceptere datapolitikken, bedes du undlade at benytte denne hjemmeside.

Sex & Samfund er dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger. Nedenfor ser du vores kontaktinformationer – du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine data, eller du ønsker at benytte dig af dine rettigheder.

 • Sex & Samfund
 • Lergravsvej 63, 2. sal
 • 2300 København S
 • M: info@sexogsamfund.dk
 • T: 33 93 10 10
 • CVR-nr. 58185728

 

Sex & Samfund behandler persondata med hjemmel i foreningsforhold, kontrakt, samtykke samt interesseafvejningsreglen, se mere nedenfor.  

 

Hvilke personoplysninger behandler vi, og hvad er formålet?

Som hovedregel kan du besøge vores hjemmesider uden at fortælle os, hvem du er, eller i øvrigt give personlige oplysninger om dig selv. Se dog vores afsnit om cookies.

Sex & Samfund har dog brug for visse personoplysninger for at kunne tilbyde dig rådgivning og levere nyheder og andre tjenester til dig.

Sex & Samfund indsamler og behandler oplysninger til følgende formål:

 • Du søger en stilling hos os
 • Du er frivillig hos os
 • Du er medlem eller bidragsyder/donator
 • Du bruger vores undervisningsportaler
 • Du bruger vores rådgivningstilbud
 • Du besøger vores klinik
 • Du bestiller en klamydia-hjemmetest
 • Du tilmelder dig vores nyhedsbrev og markedsføringskampagner
 • Du deltager i quizzer
 • Du deltager i et arrangement

 

Sex & Samfund indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige for at levere den ydelse, som du efterspørger.

 

Her kan du se, hvilke data vi typisk indsamler/du giver os, når du anvender vores forskellige tilbud.

Hvis du søger en stilling hos Sex & Samfund. 

 • Navn, adresse, mail, telefonnummer, din ansøgning og dit cv samt eventuelle udtalelser. Hvis du ikke får stillingen, sletter vi dine oplysninger, senest seks måneder efter ansøgningsrunden er afsluttet. Hvis du får stillingen, opbevarer vi dine oplysninger så længe du er ansat og så længe det kræves af øvrig lovgivning (f.eks. stamoplysninger ift. bogføringsloven). Uopfordrede ansøgninger opbevares i op til seks måneder.

 

Hvis du er frivillig for Sex & Samfund (S&S Ung eller kernefrivillig).

 • Navn, adresse, mail og telefonnummer. Gymnasie- og klassetrin, Facebookkonto, fødselsår samt beskæftigelse.
 • For at sikre samarbejde på tværs af organisationen vil navn og mail i udvalgte tilfælde blive delt med andre frivillige og medarbejdere.

 

Hvis du er medlem eller privat bidragyder.

 • Navn, adresse, mail og telefonnummer, cpr-nr., kontooplysninger, bankoplysninger samt betalings- og donationshistorik.

 

Du bruger vores undervisningsportaler.

 • Navn, mail, telefonnummer, unilogin, stillingsbetegnelse, institutionens navn og adresse, klassetrin.

 

Hvis du bruger vores rådgivningsfunktioner, f.eks. Sexlinien for Unge og Privatsnak (Anonym rådgivning).

 • Mailadresser og/eller telefonnummer (frivilligt). Køn, alder samt hvor i landet, du befinder dig.

 

Du benytter dig af vores klinik

 • Navn, adresse, telefonnummer, CPR-nr., helbredsoplysninger, f.eks. i form af diagnose.

 

Du bestiller en klamydiahjemmetest.

 • Navn, adresse, fødselsdato, cpr-nr. samt testsvar.

 

Du tilmelder dig nyhedsbrev og/eller markedsføringskampagner

 • Nyhedsbrev: Navn og mail. Markedsføringskampagner: Navn, mail, adresse, telefonnummer ligesom vi kan kontakte dig via Facebook, Instagram samt andre sociale medier og bannere[AG6] .

 

Du deltager i quizzer

 • Navn, mail og telefonnummer.

 

Du deltager i et arrangement, som Sex & Samfund arrangerer

 • I forbindelse med at Sex & Samfund planlægger og afvikler arrangementer, behandler vi som dataansvarlig de personoplysninger om dig, der er relevante og nødvendige for dette. Personoplysningerne er dem, du selv har givet os i forbindelse med din tilmelding til arrangementet.

 

Hvor længe opbevarer vi oplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har et sagligt formål med opbevaringen, eller vi er forpligtet til opbevaringen ved lov.

 

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter os af en række eksterne virksomheder og services, som behandler personoplysninger på vores vegne. Disse er vores databehandlere. For alle vores databehandlere gælder der, at vi har indgået databehandleraftaler, der sikre at vores krav til beskyttelse af personoplysninger følges. Fælles for disse gælder der, at vi kun overfører data. Dvs. de data som vi overfører tilhører os og bliver ikke brugt til egne formål af den eksterne virksomhed.

I videst muligt omfang, anvender vi databehandlere som ligger i EU/EØS, så personoplysninger ikke overføres til usikre tredjelande. I visse tilfælde benytter vi os dog af databehandlere i USA, dog kun hvis disse lever op til de gældende krav jævnfør GDPR.

I visse tilfælde kan vi under legitim interesse eller retlig forpligtelse videregive personoplysninger til eksterne virksomheder. Det kunne være forsikringsselskaber, SKAT og lignende. Fælles for disse gælder der, at de selv bliver dataansvarlige for de personoplysninger de modtager fra os, da de selv bestemmer formål mv.

 

Opbevaring af data og databehandlere

Al data indsamlet i digital form lagres på servere i Danmark. Data, der sendes til vores servere er krypteret med en SSL-forbindelse.

Kun betroede medarbejdere og tekniske samarbejdspartnere, med hvem der er indgået databehandleraftale, har formålsbegrænset adgang til data og kun i det omfang, det er nødvendigt for at yde kvalificeret service.Evt. persondata sendt via mail opbevares i Office 365 cloud med Microsofts gældende garantier for datasikkerhed.

 

Cookies og logfiler

På Sex & Samfunds hjemmeside bruger vi Cookies f.eks. fra Google Analytics og pixels fra Facebook. Vi bruger cookies for at forbedre hjemmesidens funktioner og til statistik. Der lagres ingen personhenførbare oplysninger i vores cookies. Cookies, som vi bruger, indeholder bl.a. informationer om:

 • Hvilke sider besøgende har besøgt og hvornår.
 • Hvilken IP-adresse de besøgende har.
 • Hvor i landet og hvilket land besøgende kommer fra.
 • Hvilket sprog den besøgendes computer benytter.
 • Hvilken browser og OS besøgende bruger.
 • Hvilke søgeord besøgende har brugt for at generere indhold.
 • Hvilken side besøgende kommer fra (eksterne og interne links).
 • Hvilke links besøgende har klikket på.

Besøgende på vores hjemmeside tilkendegiver accept af disse statistik-cookies. Hvis man slår cookies fra i sin browser, vil man dog fortsat kunne bruge vores hjemmeside.Vejledning i, hvordan du sletter eller blokerer for cookies, findes normalt i din browsers hjælpefil.

Du kan læse om Facebook's datapolitik her:

Læs datapolitikken her

 

Hjemmel og samtykke

Ved almindeligt medlemskab og frivilligt arbejde i tilknytning til Sex & Samfund har vi ikke brug for samtykke for at kunne behandle data, idet behandlingens lovlighed relateres til nødvendig databehandling af hensyn til medlemsforholdet/tilknytningen til en forening. Det samme gælder, hvis du bestiller en klamydiatest, hvor hjemmelsgrundlaget er opfyldelse af en kontrakt.

For at kunne indsamle persondata til andre formål, fx hvis du er fast bidragsyder, gør brug af vores rådgivning eller tilmelder til vores nyhedsmail, kan vi gøre brug af samtykke, hvis det er nødvendigt.Samtykke kan være skriftlig eller mundtligt, men vi skal kunne dokumentere, at samtykket er givet. I de fleste tilfælde vil dette samtykke have en form for et afkrydsningsfelt på vores hjemmeside eller under tilmeldingsprocessen, hvor vores IT-systemer vil registrere tidspunktet og formen. Samtykket kan også gives via mail eller andet digital kommunikation.I forbindelse med samtykkeafgivelsen vil man blive informeret om detaljerne, herunder formål og tilbagekaldelsesprocessen.

 

Sikkerhed

Vi sørger naturligvis for, at data opbevares sikkert og diskret. Vores sikkerhedsforanstaltninger deles op i organisatoriske og tekniske foranstaltninger.De organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger betyder, at det kun er betroede personer hos Sex & Samfund med sagligt formål, der har adgang til dine personoplysninger.Vores ansatte og medlemmer/frivillige vejledes og instrueres løbende om datasikkerhed, herunder hvordan de behandler og beskytter oplysningerne.De tekniske sikkerhedsforanstaltninger relateres til vores brug af IT-systemer til registrering og administration. Vores data er placeret sikkert og har det nødvendige beskyttelsesniveau. Al kommunikation (fx ved en tilmelding og betaling) via vores hjemmeside er beskyttet med godkendte sikkerhedscertifikater med 256-bits krypteringsnøgle. Der udføres daglig backup af dine data.Vores interne it-systemer (pc’er m.m.) er yderligere beskyttet med adgangskoder, opdateret antivirusprogram og firewall, og evt. fysisk materiale opbevares aflåst. Ved destruering eller reparation af it-udstyr, sørges der for, at oplysninger ikke kan komme til uvedkommendes kendskab.

 

Facebookside

Sex & Samfund og Facebook indsamler og behandler personoplysninger, når du besøger siden https://www.facebook.com/sexogsamfund/. Formålet med behandlingen er at kunne markedsføre organisationen overfor potentielle interessenter.

 

Vi følger Datatilsynets gældende retningslinjer omkring det delte dataansvar og forsøger at sikre, at de besøgende på vores Facebook-side får information om persondata. På nuværende tidspunkt indebærer dette bl.a., at vi løbende forsøger at indgå i en dialog med Facebook omkring reguleringen af det fælles dataansvar og ansvarsfordelingen. Som nævnt nedenfor i nærværende politik, har man også som besøgende på vores Facebook-sider mulighed for at udøve sine rettigheder fx retten til indsigt, retten til at gøre indsigelse og retten til sletning.

Behandlingen af personoplysninger sker baseret på legitim interesse ud fra en interesseafvejning. Der behandles ikke oplysninger, hvor samtykke er påkrævet.

Der indsamles kontaktoplysninger typisk i form af navn. Modtager vi følsomme oplysninger/særlige kategorier af oplysninger bliver disse slettet så snart de kommer til vores kendskab.

De personoplysninger der afgives vil ikke blive videregivet uden for virksomheden.

Da de personoplysninger der afgives på Facebook-siderne afgives af personen selv på vores offentligt tilgængelige side, vil oplysningerne i udgangspunktet ligge på siden så længe denne eksisterer. Man kan som afgiver af oplysningerne altid gøre indsigelse i forhold til interesseafvejningen, med henblik på at få slettet eventuelle opslag.

Vi antager, at Facebook foretager automatiske afgørelser og profilering på den del af personoplysningerne, som Facebook er dataansvarlig for. Vi benytter os ikke af automatiske afgørelser og profilering.

Bemærk! Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger behandles, bedes du undlade at besøge vores Facebook-side, da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt for os at ændre på Facebooks indstillinger for opsamling af data.

 

Dine rettigheder og klageadgang

Alle er jf. gældende lovgivning garanteret følgende rettigheder:

 1. Retten til at modtage oplysning om en behandling af sine personoplysninger (oplysningspligt). Du har som udgangspunkt ret til at vide, hvem der er dataansvarlig, hvad formålet med behandlingen er, og hvem der modtager/behandler oplysningerne.Denne persondatapolitik indeholder som udgangspunkt alle disse informationer.
 2. Retten til at få indsigt i sine personoplysninger (indsigtsret).Du kan bede om at få at vide, hvilke oplysninger vi behandler samt en evt. udskrift eller kopi af de indsamlede oplysninger.
 3. Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget (retten til berigtigelse).Hvis du mener, at oplysninger, vi har om pågældende, er forkerte, unøjagtige eller mangelfulde, kan du bede om at få oplysningerne rettet.
 4. Retten til at få sine personoplysninger slettet (retten til at blive glemt).Hvis du mener, at de oplysninger, vi har, om pågældende ikke er nødvendige i forhold til det formål, som de oprindelig er indsamlet til, kan du bede om at få oplysningerne slettet. Vær dog opmærksom på, at vi har pligt og ret til at opbevare visse personoplysninger for at overholde reglerne i lovgivningen.
 5. Retten til at flytte sine personoplysninger (dataportabilitet)Du har som udgangspunkt ret til at modtage oplysninger om sig selv i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du har ret til at overføre disse oplysninger til en anden virksomhed.
 6. Retten til at gøre indsigelseDu har ret til at gøre indsigelse mod, at personoplysninger anvendes til bl.a. direkte markedsføring og profilering. Vi bruger dog ikke profilering, og evt. markedsføring vil altid være knyttet til et eksplicit samtykke.

Ved henvendelse til os vedr. et af ovenstående punkter (indsigt, berigtigelse, sletning m.m.) får du senest en måned efter en besked om, hvad vi gør ved henvendelsen. Hvis du fx beder om at få dine oplysninger rettet eller slettet, vil vi normalt undersøge, om alle betingelser er opfyldt, herunder om der er hjemmel i lovgivningen for fortsat behandling af data. Hvis vi vurderer, at indsigelsen er berettiget, sørger vi for at imødekomme anmodningen. Brug kontaktinformationerne, som nævnt øverst i denne politik.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.         

                                                                        /Denne politik er senest opdateret: 5. januar 2021