ABORT EFTER 12. UGE

Hvis du er mere end 12 uger henne i graviditeten, men ønsker abort, kan det kun ske i særlige situationer og du skal have en tilladelse fra samrådet for abort i din region.

Hvem kan få abort efter 12.uge?

Du kan få tilladelse til abort i særlige situationer, eksempelvis:

  • Hvis barnet vil få en alvorlig fysisk eller psykisk lidelse.
  • Hvis dit helbred udsættes for fare i forbindelse med graviditeten.
  • Hvis graviditeten skyldes voldvægt eller andet strafbart forhold.
  • Hvis du på grund af dårlig begavelse ikke kan drage omsorg for barnet.
  • Hvis graviditeten, fødslen eller omsorgen for barnet vil være så alvorlig en belastning for dig, at det af hensyn til dig, til opretholdelsen af hjemmet eller omsorgen for andre børn i familien anses for påkrævet at graviditeten afbrydes.
  • Unge kvinder under 18 år kan i ganske særlige situationer få tilladelse til abort uden forældresamtykke.

Hvordan ansøger man om abort efter 12. graviditetsuge?

Hvis du overvejer at søge om tilladelse til abort, skal du henvende dig til din læge, som vil henvise dig til en skanning på hospitalet. Skanningen er nødvendig, da den helt nøjagtigt kan fortælle, hvor langt du er i graviditeten.

Når du har været til skanning, sender hospitalet din ansøgning om abort til abortsamrådets sekretariat, og du bliver indkaldt til samtale med en socialrådgiver og eventuelt med en psykiater. I samtalen får du mulighed for at fortælle om din situation. Hver samtale varer ca. 1 time.

Samtalerne foregår typisk på et hospital i din region.

Hvornår får du besked om afgørelsen?

Efter samtalerne bliver din ansøgning om abort behandlet i din regions abortsamråd. Normalt behandles din ansøgning inden for en uge. Du får svar hurtigst muligt.

Hvis du får tilladelse til abort, får du en mødetid på hospitalet hurtigst muligt.

Hvis du får afslag på din ansøgning, kan du anke afslaget til abortankenævnet i Styrelsen for Patientsikkerhed, som træffer beslutning i løbet af få dage. For at anke et afslag, skal du ringe til sekretariatet for abortsamrådet i din region og fortælle dem, at du vil anke afgørelsen.

Du kan finde dit regionale abortsamråds sekretariat her.