OVERVEJER DU ABORT?

Der kan være mange overvejelser for og imod abort for dig, der er uønsket gravid. Det kan være svært og kompliceret, og der kan være forskellige årsager til, at du ønsker at få en abort.

For nogle kvinder kan kroppens ændringer og de begyndende graviditetstegn være med til at gøre beslutningen om abort ekstra svær. Selvom kroppen har indstillet sig på at være gravid, behøver det ikke være en forkert beslutning at vælge abort.

For at du kan træffe den beslutning, der er rigtig for dig, må du tage hensyn til både dine følelser og din fornuft og nøje overveje din konkrete situation. Det er meget almindeligt, at man er i tvivl og fortsætter sine overvejelser for og imod helt til sidste øjeblik, før beslutningen skal tages.

Tal med nogen om dine følelser

Forud for beslutningen om abort kan der ligge mange overvejelser for og imod. Mange føler sig meget alene i forbindelse med disse overvejelser, uanset om de har en partner eller ej.

Overvejer du abort, kan det hjælpe dig, hvis du taler med nogen om dine tanker og følelser. Tal med din partner, dine venner eller din familie. Hvis du ønsker yderligere rådgivning, kan du tale med lægen eller en af de organisationer som tilbyder støttesamtaler til kvinder, der overvejer abort. [LINK til støttesamtale].

Årsager til at du overvejer abort

Der kan være flere årsager til, at du overvejer at afbryde graviditeten. Måske har du allerede de børn, du ønsker dig eller kan overkomme at have. Måske kan du ikke overskue at få et barn på nuværende tidspunkt. Eller måske ønsker du slet ikke at få børn. Du kan også være bekymret for, hvad dine omgivelser vil sige, uanset om du vælger abort eller ønsker at beholde barnet.

Skriv de tanker ned, du gør dig med hensyn til hvert punkt. Det kan give en vis afklaring. Du kan evt. tage det skrevne med, hvis du tager imod tilbuddet om en støttesamtale.

Det er dine årsager til beslutningen om abort, der er de vigtigste og mest rigtige.

Hvis du er alene om beslutningen

Nogle kvinder er overladt til selv at skulle træffe beslutningen.

I en sådan situation kan det hjælpe at dele bekymringerne og overvejelserne med en god ven eller et familiemedlem.

Hvis du ikke er i et fast forhold med den, du er blevet gravid sammen med, kan det være svært at fortælle, både at du er gravid, og at du overvejer abort.

Derfor vil tanker om, hvorvidt du skal involvere ham i din graviditet, ofte fylde meget i dine overvejelser.

Det kan være rart at vide, at ingen har krav på at vide noget om dine overvejelser og det er dig alene, der har ret til at tage beslutningen.

Hvis du er i parforhold

Lever du i fast parforhold, kan det alligevel være vanskeligt at tale om abort, hvis I har forskellige ønsker til det at få et barn eller en abort.

Selvom I har forskellige følelser og måske også ønsker for fremtiden, kan det støtte jer at tale sammen om valget, og måske kan I bruge situationen til at lære hinanden bedre at kende.

Hvis du ikke kan tale med din partner eller føler dig presset af ham eller hene, kan det være en god idé at tale med et andet menneske.

Uanset hvad du og din partner vælger, skal du selv kunne leve med følgerne af det valg, I træffer.

Derfor er det vigtigt at tænke beslutningen grundigt igennem, og vælge det, der er rigtigt for dig.

Du kan dele dine tanker med andre

Uanset hvilken situation du er i, kan du have brug for at snakke mulighederne og beslutningen igennem med en udenforstående, som vil lytte og ikke presse dig til en bestemt beslutning.

Din praktiserende læge skal og vil gerne rådgive dig omkring beslutningen, hvis du ønsker det. Der findes også en række andre steder, hvor du kan søge råd og vejledning.

Hvis du er under 18 år

Er du under 18 år, skal du have dine forældres skriftlige samtykke til abort. Hvis du er meget ung, vil dine omgivelser ofte forvente af dig, at du ønsker abort. Derfor kan det være svært at træffe den beslutning, der er rigtig for dig, fordi du kan føle dig presset og vil være ekstra opmærksom på omgivelsernes forventninger og reaktioner.

Du kan læse mere om, hvordan du får abort som mindreårig under 18 år via linket herunder.

Abort under 18 år

Hvis du allerede har et barn

Hvis du for kort tid siden er blevet mor, kan det være ekstra hårdt at vælge mellem barn eller abort. Selvom du er afklaret med, at du ikke kan klare et barn til nu, er det normalt, at du føler det svært at træffe den endelige beslutning om abort på grund af de følelser, du har som nybagt mor.