STØTTE FØR OG EFTER ABORT

I forbindelse med abort eller overvejelser om abort, har du ret til to støttesamtaler, én før en eventuel abort og én efter en abort.

Formålet med en støttesamtale før en eventuel abort er at støtte dig til at træffe beslutning om at gennemføre graviditeten eller få foretaget en abort. Efter en abort er formålet at afhjælpe de psykiske gener, du kan have. Nogle steder kaldes støttesamtalen også for en abortsamtale.

Støttesamtalen er gratis og må ikke presse dig til at træffe et valg, du ikke selv ønsker.

Her kan du få en støttesamtale

Du må selv bestemme, hvilket rådgivningstilbud om støttesamtale du vil benytte dig af. Det er op til dig selv at opsøge rådgivningstilbuddene.

Ved abort efter 12. uge har du ret til psykologhjælp

Hvis du får foretaget abort efter 12 uger som følge af misdannelser ved fosteret eller lignende, har du udover en almindelig støttesamtale mulighed for at få psykologhjælp. Du skal henvende dig hos din læge, hvis du føler et behov for psykologhjælp.

Din læge skal orientere dig om de muligheder, der er for at få sygesikringstilskud til psykologhjælp i op til 12 konsultationer. For at du kan få tilskud til behandlingen, skal din læge henvise dig til en psykolog.

Efterreaktion på abort

Du kan have forskellige reaktioner efter en abort. 

De fleste kvinder føler lettelse efter abortindgrebet. Men samtidig er det også helt almindeligt at have svære følelser.

Hos nogle kvinder opstår der tristhed og en følelse af tomhed. Det er en normal reaktion på en abort

Personlige historier

Læs om to kvinders forskellige oplevelser med abort.

Lauras ufødte barn

Abort er stadig et stort tabu

Hvis du har behov for at tale om aborten

Nogle kvinder kan opleve en psykisk reaktion i forbindelse med abort.

Det kan være en idé at snakke med en ven eller veninde om de tanker og følelser, du har haft i forbindelse med abortforløbet.

Sundhedspersonalet vil også altid være parat til at støtte dig.

Hvis du ugerne efter indgrebet føler dig nedtrykt eller oplever humørsvingninger, bør du henvende dig til din egen læge og tale om det.

Du har altid ret til en støttesamtale efter en abort – hvis aborten er foregået efter 12. uge i graviditeten, har du også ret til psykologhjælp.

Abort kan være en psykisk belastning

Mange kvinder føler sig glade og kede af det på en gang og kommer let til at græde. Dette er en normal reaktion på den fysiske og psykiske omvæltning, der er sket. Det er altså ikke et udtryk for at valget af abort var forkert.

For langt de fleste er det en alvorlig beslutning at få foretaget en abort. Beslutningen om abort udgør en psykisk belastning for den kvinde eller det par, der vælger abort, både når beslutningen skal træffes og efter indgrebet.

Ændret livssyn

Beslutningen om og overvejelserne forud for en abort gør måske, at du sætter nye spørgsmålstegn ved forskellige sider af dit liv. Det betyder, at en abort kan føre til, at fx parforhold eller uddannelse bliver taget op til revision. Nogle psykiske vanskeligheder efter en abort kan således hænge sammen med konflikter og overvejelser, der ligger før aborten.