KLÆDT PÅ TIL SEKSUALUNDERVISNING

Sex & Samfund tilbyder kompetencekursus for lærerstuderende og undervisere i grundskolen om seksualundervisningens indhold, pædagogik og didaktik. Kurset afholdes lokalt i kommunen eller på den enkelte skole.

Hvad handler seksualundervisningen om i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling? Hvordan skaber man et trygt rum i undervisningen? Hvordan kan de obligatoriske mål omsættes til konkret undervisningspraksis i skolens fag? Hvordan kan seksualundervisningen støtte op om skolens arbejde med at styrke elevernes trivsel og læring?

Få inspiration og redskaber på dette kursus om seksualundervisning. Kurset kan målrettes henholdsvis undervisere i indskolingen, mellemtrinnet eller udskolingen. 

Kurset tilrettelægges som en kombination af oplæg, afprøvning af metoder samt individuel og fælles refleksion.

Kursets formål

  • at deltagerne får kendskab til konkrete redskaber og metoder til at varetage undervisning i seksualundervisning i grundskolen
  • at deltagerne kan omsætte de obligatoriske Fælles Mål for seksualundervisning til konkret undervisning